Danışmanlık

Hemen Teklif Al!

Danışmanlık hizmetimiz; Dış ticaret işlemlerinde, sipariş öncesi aşamasından projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede her türlü bilgi aktarımını sağlayarak, uygulamalarda müşterilerimizin yükünü hafifletmektir.

Şirket bünyemizde danışmanlık hizmetlerimiz ayrı bir birim tarafından takip edilir.

  • Dış Ticaret Mevzuat Danışmanlığı,
  • G.T.İ.P(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespitleri,
  • Kotaya tabi eşya tespiti ve kota müsaadelerinin alınması,
  • Gözetime tabi eşya tespiti ve gözetim belgelerinin alınması,
  • Maliyet hesabı,
  • Firmalara dış ticaret ve gümrükleme alanlarında her konuda bilgi akışının sağlanması,
  • Danışmanlık hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi,
  • İthalat ve ihracat işlemlerinde evrak hazırlık uygulamaları.